Download SQL Server 2012 Full 32&64bit-Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2012

SQL Server 2012 đã không còn xa lạ với các bạn lập trình viên nữa. Đây là chương trình tạo cơ sở dữ liệu cho hầu hết các ứng dụng và phần mềm hiện nay. Sau sự thành công của Sql 2008SQL server 2010, thì phiên bản SQL 2012 đã ra đời và cập nhật thêm 1 số tính năng.

Download SQL Server 2012 Full 32&64bit-Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2012 1

Giới thiệu về SQL Server 2012 là gì?

Microsoft SQL Server 2012 là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database Management System (RDBMS) ) sử dụng câu lệnh SQL (Transact-SQLđể trao đổi dữ liệu giữa máy Client và máy cài SQL Server. Một RDBMS bao gồm databases, database engine và các ứng dụng dùng để quản lý dữ liệu và các bộ phận khác nhau trong RDBMS.

SQL 2012 Express được tối ưu để có thể chạy trên môi trường cơ sở dữ liệu rất lớn (Very Large Database Environment) lên đến Tera-Byte và có thể phục vụ cùng lúc cho hàng ngàn user. SQL Server có thể kết hợp “ăn ý” với các server khác như Microsoft Internet Information Server (IIS), E-Commerce Server, Proxy Server….

Tính năng của Microsoft SQL Server 2012

 1. Sql có thể truy vấn Database theo nhiều cách khác nhau, bởi sử dụng các lệnh.
 2. Sql người dùng có thể truy cập dữ liệu từ RDBMS.
 3. Sql cho phép người dùng miêu tả dữ liệu.
 4. Sql cho phép người dùng định nghĩa dữ liệu trong một Database và thao tác nó khi cần thiết.
 5. Cho phép người dùng tạo, xóa Database và bảng.
 6. Cho phép người dùng tạo view, Procedure, hàm trong một Database.
 7. Cho phép người dùng thiết lập quyền truy cập vào bảng, thủ tục và view.

Yêu cầu cấu hình để cài đặt SQL Server 2012

 1. Hệ điều hành: Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2.
 2. CPU : 32bit thì 1Ghz. 64bit thì >1.4Ghz
 3. Ram: 512Mb. Đề nghị >2Gb
 4. Ổ cứng: Trống >2.2Gb

Download SQL Server 2012 32bit & 64bit

Tải SQL server 2012 Mshare

Download SQL Server 2012 Full 32&64bit-Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2012 2

Tải SQL server 2012 Google Drive

Download SQL Server 2012 Full 32&64bit-Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2012 3

Hướng dẫn cài đặt SQL Server 2012 bằng video

Sau khi tải về phần mềm SQL Server 2012, các bạn giải nén bằng winrar, nếu giải nén lỗi thì tải winrar mới nhất tại mục phần mềm he thong của khophanmem24h.

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *